Venes Elektrik Ve Kablo iş etiği anlayışı, kurumsal politikalarımız, iş yapış biçimimiz ve davranışlarımızda en yüksek düzeyde etik standartları içermektedir. Diğer bir deyişle, ahlâki standartların iş hayatımızda kendini her alanda göstermesidir.

Şirket birimlerimiz, teknolojik varlıklarımız, finansal ve operasyonel faaliyetlerimiz, kısaca tüm iş süreçlerimize ahlâki gelenekler ve değerlerin de ötesinde bir etik iş yapma anlayışını tam olarak yansıtmaktır.

Venes Elektrik Ve Kablo sahip olduğu en değerli varlık, müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının ve çalışan ailelerinin şirketimize duyduğu güven ve ticari faaliyete başladığımız günden beri kazanmış olduğumuz kurumsal itibarımızdır. Paydaşlarımızın güveni ve itibarımızın korunması, asla taviz vermeyeceğimiz varlık nedenlerimizdir.

Venes Elektrik Ve Kablo politikaları ve kurumsal etik anlayışı doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğu kesin olarak reddetmektedir.

Venes Elektrik Ve Kablo , tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde adil ve şeffaf iş yapma ilkesine uymayı taahhüt etmektedir. Venes Elektrik Ve Kablo  yönetici ve çalışanları ile iş ortaklarının diğer paydaş gruplarıyla ilişkilerinde olduğu gibi devlet kurumlarıyla ilişkilerinde de, yasa ve yönetmeliklere aykırı bir menfaat sağlamak, kişi ya da kurumların kararlarını etkilemek amacıyla herhangi bir ödeme yapmaları, hediye vermeleri, ödeme ya da hediye teklifinde bulunmaları, benzer amaçlarla taahhütte bulunmaları kesinlikle yasaktır.

Aynı şekilde Venes Elektrik Ve Kablo ’yu temsilen bir siyasi partiye ve siyasi parti mensubuna ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara ödeme yapmak, hediye vermek ya da bu konularda taahhütte bulunmak da Venes Elektrik Ve Kablo Etik kurallarına aykırıdır.

Venes Elektrik Ve Kablo ’da yasal olarak suç teşkil eden rüşvet ya da komisyon teklif etme, alıp verme kesinlikle yasaktır. Bu tür bir teklifle karşılaşan tüm yönetici ve çalışanlar durumu derhal amirine iletmekle yükümlüdür. Konudan haberdar olup ancak amirine haber vermemiş her çalışan en az rüşvet veren /alan kadar şuçludur.

Müşterilerden, tedarikçilerden, Venes Elektrik Ve Kablo rakiplerinden ve diğer üçüncü partilerden kişisel borç istemek veya herkese sunulanın dışında özel imtiyaz ya da indirim talebinde bulunmak da kesinlikle yasaktır. Venes Elektrik Ve Kablo çalışanları herhangi bir şekilde rüşvet vermeyi reddetmelerinden ya da yolsuzluk karşıtı bir bildirimde blunmalarından dolayı cezalandırılmaz.

Venes Elektrik Ve Kablo Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve politika kapsamındaki taahhütler, tüm Venes Elektrik Ve Kablo değer zinciri içindeki çalışanları, yöneticileri, üst yönetimi, tedarikçi ve iş ortaklarını ve onların çalışanlarını ve tüm üçüncü partileri kapsamaktadır.

Venes Elektrik Ve Kablo Üst Yönetimi rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasının tüm Venes Elektrik Ve Kablo değer zinciri içinde uygulanmasından sorumludur.

Venes Elektrik Ve Kablo ya ait tedarikçilerinin belirlenmesi ve onlara ödeme yapılması konusunda KYS ‘de belirtilmiş süreç adımları ve tüm OEM politikaları doğrultusunda hareket etmektedir.

Venes Elektrik ve Kablo Sistemleri Ltd.Şti her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşı olup ,tüm çalışanlarını bu konuda bilgilendirmiştir.