Tüm çalışanlarımızın, mesleki sağlık ve güvenliklerini korumak, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının etkilerini en aza indirmektir.

Bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı olmak üzere tüm yasal şart ve mevzuatlara uygun hareket edeceğimizi, düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı, çalışanlarımızın katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmaya çalışacağımızı ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı, her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutmaktır.

a-Kanunlara ve yasal diğer şartlara uyumluluk

Firmamız çalıştığı faaliyet alanlarında, yasal ve diğer şartları inceler tüm bu yaptırımları yerine getirmeyi azami seviyede özen gösterir.

 

b-Sıfır kaza

Firmamız yürüttüğü tüm faaliyetlerde,sıfır kaza hedefine göre önlemleri alır ve zaman kazanmak veya maliyet azaltmak için  İş Sağlığından ve emniyetten  taviz vermez.

c-Eğitim,bilinçlendirme ve Katılım

Firmamız kendi çalışanlarını ve hizmet aldığı firmaları İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirmenin yanında onlarla işbirliği içinde güvenli bir çalışma ortamını sağlamakta katkılarını geliştirir.

d-Sağlık ve Yaralanmaların engellenmesi

Firmamız gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda oluşan sağlık bozulmalarının engellenmesi için gerekli önlemleri alır. Çalıştığı şartlardaki Sağlık ve Hijyen şartlarını geliştirir. Yaralanmalar ile ilgili gerekli önlemleri alır ve bir daha gerçekleşmemesi için,saha şartlarında iyileştirmeler yapar.

e-Koruyucu Donanım, Makine ve ekipman kullanımı

Firmamız gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla,gerek iş için gerekse kişisel korunma için en uygun makine,ekipman,donanım ve teknoloji kullanılmasını sağlar.

f-Tehlikeleri ve kazaları önleme

Firmamız ,uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile İş sağlığı ve Güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesini ve kayda değer tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlar.İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız hakkında tüm çalışanlarımız  bilinçlendirilir ve tarif edilen sistem ve yöntemlere kayıtsız şartsız uymaları sağlanır.