VENES ÇEVRE POLİTİKASI

 

VENES; Çevre yönetim sisteminin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve ISO 14001:2015 şartlarının tüm VENES iş süreçleri ile entegre olmasını güvence altına almak amacı ile aşağıdaki maddeleri çevre politikası olarak benimsemiştir;

 

 

 

01.02.2021

Venes Ltd. Şti

Genel Müdür

Vehbi ATAN